Phân tích sóng EURUSD - 07 tháng 8 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• EURUSD đã đảo chiều từ mức kháng cự mạnh 1.1900

• Có khả năng giảm xuống 1.1700

EURUSD đã đảo chiều gần đây giảm từ mức kháng cự mạnh 1.1900 (đã dừng sóng xung mạnh trước đó 1 vào tháng 6, như có thể thấy bên dưới).

Sự đảo chiều đi xuống từ mức kháng cự 1.1900 sẽ tạo ra tiếng Nhật hàng ngày. mô hình đảo chiều hình nến Evening Star - nếu giá đóng cửa trong tuần này gần mức hiện tại.

EURUSD có khả năng giảm sâu hơn về mức hỗ trợ tiếp theo 1.1700 (mức thấp của lần điều chỉnh ngắn hạn trước đó 2).