Phân tích sóng NZDUSD - 07/08/2020 - Fxpro


Fxpro


• NZDUSD đã đảo ngược từ mức kháng cự quan trọng 0,6690

• Có khả năng giảm xuống 0,6575

NZDUSD gần đây đã đảo ngược từ mức kháng cự trục 0,6690 (trước đây là đỉnh nhiều nến từ cuối tháng 6) - nằm gần dải Bollinger hàng ngày phía trên.

Sự đảo chiều đi xuống từ mức kháng cự 0,6690 đã chặn đứng làn sóng xung lực ngắn hạn 3 trước đó .

NZDUSD có khả năng giảm sâu hơn về mức hỗ trợ tiếp theo 0,6575 (mức kháng cự mạnh trước đây từ đầu tháng 6).