Phân tích sóng EURCHF - ngày 07 tháng 8 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• EURCHF đã đảo ngược từ mức kháng cự quan trọng 1,0835

• Có khả năng giảm xuống 1,0735

EURCHF gần đây đã đảo ngược từ mức kháng cự quan trọng 1,0835 (mức cao hàng tháng từ tháng 6) - đứng gần dải Bollinger hàng ngày trên.

Sự đảo chiều giảm xuống từ mức kháng cự 1,0835 đã chặn đứng làn sóng điều chỉnh trung hạn trước đó (2).

Với tâm lý giảm giá mạnh mẽ của đồng euro được thấy hôm nay, EURCHF có khả năng giảm thêm về mức hỗ trợ tiếp theo 1,0735 (mức thấp của Hammer hàng ngày từ cuối tháng 6).