Phân tích sóng bạch kim - 07/08/2020 - Fxpro


Fxpro


• Bạch kim đảo chiều khỏi vùng kháng cự

• Có khả năng giảm xuống 950,00

Bạch kim hôm nay đảo chiều giảm khỏi vùng kháng cự vùng nằm giữa hai mức kháng cự mạnh 1050,00 (mức cao hàng tháng từ tháng 1) và 1022,00 (mức cao hàng tháng từ tháng 2).

Vùng kháng cự này được củng cố thêm bởi dải Bollinger hàng ngày phía trên.

Với sức mạnh của vùng kháng cự nói trên, bạch kim có khả năng sẽ giảm sâu hơn về mức hỗ trợ tiếp theo 950,00.