GBP / USD: Phân tích và dự báo sóng Elliott cho 07/08/2020 - 14/08/2020 - LiteForex


LiteForex


Cặp GBP /USD có khả năng rơi vào tình trạng điều chỉnh. Điểm trục được ước tính là ở mức 1.3185.

Kịch bản chính: xem xét các vị thế bán từ các đợt điều chỉnh dưới mức 1.3185 với mục tiêu là 1.2953 1.2892.

Kịch bản thay thế: đột phá và hợp nhất trên mức 1.3185 sẽ cho phép cặp tiền tiếp tục tăng lên mức 1.3285 1.3515.

Phân tích: Có lẽ làn sóng thứ ba ở mức độ lớn hơn (3) tiếp tục phát triển trên khung thời gian hàng ngày, với làn sóng 3 của (3) hình thành bên trong. Có lẽ, làn sóng thứ ba của mức độ nhỏ hơn iii của 3 trong số (3) đang hình thành trên Rõ ràng, một sự điều chỉnh giảm đang bắt đầu hình thành như làn sóng thứ tư (iv) của iii trên khung thời gian H1. Nếu giả định này là đúng, cặp tỷ giá có thể sẽ giảm xuống mức 1.2953 1.2892. Mức 1.3185 rất quan trọng trong kịch bản này vì đột phá sẽ cho phép cặp tiếp tục tăng lên mức 1.3285 1.3515.