USD / CHF: Phân tích và dự báo sóng Elliott cho 07/08/2020 - 14/08/2020 - LiteForex


LiteForex


USDCHF vẫn có khả năng sửa chữa và phát triển. Điểm xoay ước tính ở mức 0,9044.

Kịch bản chính: xem xét các vị thế mua từ các đợt điều chỉnh trên mức 0,9044 với mục tiêu là 0,9228 0,9335.

Kịch bản thay thế: đột phá và hợp nhất dưới mức 0,9044 sẽ cho phép cặp tiếp tục giảm xuống mức 0,8950 0,8800.

Phân tích: làn sóng thứ ba giảm dần ở mức độ lớn hơn (3) có lẽ tiếp tục phát triển trên khung thời gian hàng ngày, với sóng 1 của (3) hình thành bên trong. Trên khung thời gian H4, sóng v của 1 đang hình thành, có lẽ là sóng (iii) v hình thành bên trong. Rõ ràng, một sự điều chỉnh tăng dần đã bắt đầu hình thành như làn sóng thứ tư (iv) của v trên khung thời gian H1. Nếu giả định này là đúng, cặp tỷ giá có thể sẽ tăng lên mức 0,9228 0,9335. Mức 0,9044 là rất quan trọng trong kịch bản này. Sự đột phá của nó sẽ cho phép cặp tiền tiếp tục giảm xuống mức 0,8950 0,8800.