Vàng vượt qua năm 2050, một cuộc biểu tình không thể ngăn cản - Orbex


OrbexKim loại quý đã phá kỷ lục mới với giá dễ dàng giao dịch trên ngưỡng $ 2050. Điều này khiến giá vàng tăng hơn 4% trong tháng này. Nó đến nhờ mức tăng vững chắc trong bốn tháng, đã tăng 25% cho đến nay. Với thiết lập hiện tại, giá vàng khó có khả năng điều chỉnh. Nhưng cho rằng chúng tôi có báo cáo bảng lương sau ngày hôm nay, các nhà đầu tư có thể thận trọng. Tuy nhiên, một báo cáo yếu có thể cung cấp thêm nhiên liệu cho kim loại màu vàng để cung cấp năng lượng cao hơn. Hiện tại, mức 2000 vẫn là mức hỗ trợ tâm lý có thể giữ cho sự sụt giảm, nếu có. Kiểm tra chiến lược của bạn xem vàng sẽ tăng giá như thế nào với Orbex - Mở tài khoản của bạn ngay bây giờ.