EURUSD tăng gần mức cao nhất trong tháng 7 trước báo cáo biên chế - Orbex


OrbexĐồng euro đã phục hồi hoàn toàn sau sự sụt giảm hồi đầu tuần khi nó tiếp cận mức cao nhất vào ngày 31 tháng 7. Hành động giá nhanh chóng tăng lên mức 1.1900 một lần nữa nhưng đã giảm trở lại trong ngày. Sự hợp nhất gần mức cao nhất trong hai năm này có khả năng sẽ tiếp tục, được đưa vào báo cáo bảng lương. Chúng ta có thể mong đợi để thấy giá bùng nổ, có thể là tăng, với đà hiện tại. Trên 1.1900, mức quan trọng tiếp theo để EURUSD chinh phục sẽ là mức 1.2000 và sẽ thiết lập cặp tiền tệ này đến một cột mốc quan trọng khác. Kiểm tra chiến lược của bạn về cách đồng euro sẽ tăng giá với Orbex - Mở tài khoản của bạn ngay bây giờ.