Giảm bất ngờ cho tuyên bố thất nghiệp của Mỹ - Fxpro


Fxpro


Dữ liệu hàng tuần về khiếu nại ở Mỹ đã phần nào xua tan sự bi quan. Số lượng khiếu nại ban đầu về lợi ích cho tuần kết thúc vào ngày 1 tháng 8 đã giảm xuống còn 1186K, tốt hơn so với 1435K của tuần trước đó và kỳ vọng là 1410K.

Số lượng khiếu nại tiếp tục trong tuần kết thúc vào ngày 25 tháng 7 đã giảm 844K xuống còn 16 107K. Sự hồi sinh của xu hướng giảm đối với các khiếu nại đã làm giảm nhẹ nỗi sợ hãi xung quanh thị trường lao động, chỉ một ngày trước khi công bố báo cáo NFP chính thức.

Số lượng khiếu nại ban đầu đã tăng lên trong hai tuần qua, với sự gia tăng số lượng các ứng dụng tiếp tục trong tuần trước. Hôm qua, dữ liệu ADP cho thấy tăng trưởng việc làm yếu trong tháng Bảy. Tuy nhiên, dữ liệu hàng tuần thực tế phần nào làm dịu đi tiêu cực này.

Nhóm phân tích FxPro