Phân tích làn sóng vàng - 06/08/2020 - Fxpro


Fxpro


• Vàng tăng trong các xung lực hàng tuần 3 và (3)

• Có khả năng tăng lên 2100,00

Vàng đã được tăng mạnh trong vài phiên giao dịch gần đây - vượt qua các ngưỡng kháng cự quan trọng 1900.00 và 2000.00 - và cũng thông qua kênh tăng mạnh hàng tuần từ tháng 3.

Nhiều lần phá vỡ các mức kháng cự đã tăng tốc các sóng xung kích hàng tuần hoạt động 3 và (3).

Với mức tăng mạnh hàng ngày và vàng trong ngày có khả năng tăng cao hơn nữa đối với mức kháng cự tiếp theo 2100.00.