Phân tích sóng AUDNZD - 06 tháng 8 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• AUDNZD đã đảo ngược từ mức kháng cự dài hạn 1,0855

• Có khả năng giảm xuống 1,0750

AUDNZD gần đây đã đảo ngược từ mức kháng cự dài hạn mạnh mẽ 1,0855 (đã đảo ngược giá từ tháng 11 năm ngoái) - đứng gần với dải Bollinger Band hàng ngày trên.

Sự đảo chiều giảm từ mức kháng cự 1,0855 đã dừng lại trong ngắn hạn trước đó hiệu chỉnh 2 từ tháng 6.

AUDNZD có khả năng giảm hơn nữa về mức hỗ trợ tiếp theo 1.0750 (đỉnh cũ của sóng nhỏ (a) từ tháng trước). block-image size-large ">