Phân tích sóng NZDCHF - 06/08/2020 - Fxpro


Fxpro


• NZDCHF đã đảo ngược từ mức hỗ trợ quan trọng 0,6040

• Có khả năng tăng lên 0,6125

NZDCHF hôm nay đã đảo ngược so với mức quan trọng mức hỗ trợ 0,6040 (mức thấp trước đây của sóng (i) từ tháng 6), thú vị với dải Bollinger Band hàng ngày thấp hơn và mức điều chỉnh Fibonacci 50% của sóng trước (c).

Sự đảo chiều đi lên từ mức hỗ trợ 0,6040 đã ngăn làn sóng xung lực trước đó (iii) từ tháng trước.

NZDCHF có khả năng tăng thêm về phía mức kháng cự tiếp theo 0,6125 (mức hỗ trợ cũ từ giữa tháng 6).