Phân tích sóng NZDCAD - 06/08/2020 - Fxpro


Fxpro


• NZDCAD đã đảo ngược từ mức hỗ trợ 0,8800

• Có khả năng tăng lên 0,8950

NZDCAD gần đây đã đảo chiều từ mức hỗ trợ 0,8800 (mức kháng cự quan trọng trước đây từ tháng 6) - đứng gần với dải Bollinger Band hàng ngày thấp hơn.

Sự đảo chiều đi lên từ mức hỗ trợ 0,8800 tiếp tục sóng xung động trung hạn (3) tích cực từ giữa tháng 6.

NZDCAD có khả năng tăng thêm về phía mức kháng cự tiếp theo 0,8950 (mức kháng cự nhiều cây nến cũ từ tháng trước).