Bitcoin bị đẩy lên bởi lòng tham của Phố Wall - Fxpro


Fxpro


Bitcoin đã quản lý để giữ trên 11 nghìn đô la và tiếp tục tăng. Các đồng tiền khác cũng đang hỗ trợ đà tăng. Trong 24 giờ qua, BTC chuẩn đã tăng 3% và được giao dịch với giá 11.750 đô la. Khi sắp đến cuối tuần làm việc, BTC đã tăng gần 7% trong 7 ngày qua. Kết thúc tuần gần bằng hoặc trên 12 nghìn đô la sẽ là bằng chứng tốt nhất về triển vọng thuận lợi cho thị trường tiền điện tử.

Tổng vốn hóa của thị trường tiền điện tử đã tăng 32 tỷ đô la trong 7 ngày qua, điều này làm tăng những suy đoán về một đợt phục hồi mới. Tuy nhiên, người ta nên hết sức thận trọng về các động lực hiện tại vì các chỉ báo kỹ thuật phản ánh tình trạng thị trường là mua quá mức.

Chỉ số Sợ & Tham tiền điện tử nằm trong khu vực của lòng tham cực độ, điều này ít nhất khuyến khích sự thận trọng. Kể từ khi tiền tổ chức xuất hiện trên thị trường tiền điện tử, các loại tiền kỹ thuật số phải vật lộn để phát triển trong môi trường của niềm tin không thể lay chuyển. Có một sự phụ thuộc rõ ràng hơn vào các chỉ báo kỹ thuật và sự cố định rõ ràng hơn với những gì đang xảy ra trên thị trường truyền thống. Tuy nhiên, đây là thời kỳ thịnh vượng đối với tài sản kỹ thuật số, sẽ thu hút nhiều vốn lớn hơn theo thời gian.

Vàng đã vượt qua mức ngưỡng quan trọng nhất là $ 2K, chắc chắn được so sánh với mức xung tích cực đối với bitcoin. Tương quan bitcoin là một chủ đề rất phổ biến trong thời gian gần đây, nhưng một sự thúc đẩy thực sự mạnh mẽ sẽ là một kịch bản hoàn toàn khác. Động lực thực sự cho Bitcoin và các loại tiền thay thế sẽ là sự tăng trưởng trong bối cảnh thị trường truyền thống đi xuống.

Theo ý tưởng ban đầu của Nakamotos, tiền điện tử là một đối trọng với thị trường tài chính truyền thống. Tất nhiên, Bitcoin không thể đi vào xu hướng chính nếu không có sự hỗ trợ của tiền từ Phố Wall, nhưng chúng không nên trở thành bạn của nhau. Cả các nhà đầu tư tổ chức và bán lẻ hiện đang tìm kiếm một hướng đầu tư và thị trường tiền tệ kỹ thuật số cũng có thể trở thành một hướng đi như vậy. Vào năm 2017, sự phổ biến ngày càng tăng của các loại tiền kỹ thuật số đã dẫn đến các vấn đề kỹ thuật liên quan đến việc mở rộng quy mô. Kể từ đó, cơ sở hạ tầng đã phát triển đáng kể, nhưng điều này không có nghĩa là các đồng tiền hàng đầu sẽ không phải đối mặt với các thử nghiệm nghiêm trọng.

Trong tương lai gần, Ethereum sẽ phải vượt qua bài kiểm tra do sự phổ biến ngày càng tăng của DeFi và trong tương lai của tất cả các loại tiền kỹ thuật số sẽ phải đối mặt với các vấn đề về bảo mật và mở rộng, điều này sẽ dẫn đến thị trường tiền điện tử chuyển sang giai đoạn tiếp theo hoặc quay trở lại trong nỗ lực giải quyết vấn đề của họ.

Nhóm phân tích FxPro