GBPUSD Xung 5 sóng có khả năng hoàn thành sửa chữa - Orbex


OrbexSự hình thành GBPUSD hiện tại gợi ý về một mô hình ba ziczac. Nó bao gồm năm sóng chính Ⓦ-Ⓧ-Ⓨ-Ⓧ-Ⓩ. Tại thời điểm viết, chúng ta thấy sự phát triển của một đường zích zắc đơn giản trong sóng. Các sóng phụ trung gian (A) và (B) đã hoàn thành, trong khi xung lực (C) đang được xây dựng. Trong ngắn hạn, chúng ta có thể kỳ vọng sóng nhỏ 5 sẽ kết thúc gần vùng 1.344. Ở mức đó, sóng Ⓩ sẽ bằng 161,8% sóng Ⓨ. Một kịch bản khác chỉ ra rằng chu kỳ sóng e đang hình thành hình zigzag Ⓐ-Ⓑ-Ⓒ chuẩn. Sóng Ⓐ và Ⓒ là xung 5 sóng, trong khi sóng Ⓑ là hiệu chỉnh phẳng. Trong ngắn hạn, chúng ta có thể kỳ vọng giá sẽ tăng cao hơn trong sóng Ⓒ. Với các sóng phụ trung gian (1) và (2) hoàn thành, xung lực dự kiến ​​đạt tới 1.419. Ở mức đó, sóng Ⓒ sẽ bằng 161,8% sóng Ⓐ. Kiểm tra chiến lược của bạn về cách GBP sẽ giá vé! Mở Tài khoản Orbex của bạn và bắt đầu giao dịch ngay bây giờ.