Măng vàng trước đây $ 2000 - Orbex


OrbexKim loại quý tiếp tục tăng giá vào thứ Tư. Sau khi phá vỡ ngưỡng $ 2000 trước đó, giá vàng tiếp tục cao hơn. Giá trong ngày cho thấy vàng tăng lên mức 2050 trước khi thực hiện một đợt giảm nhẹ. Kim loại quý tăng giá đi đôi với việc thị trường chứng khoán cũng giao dịch tích cực. Hiện tại, mức quan trọng tiếp theo rất có thể là mức xử lý $ 3000 nếu động lực duy trì. Kiểm tra chiến lược của bạn xem vàng sẽ tăng giá như thế nào với Orbex - Mở tài khoản của bạn ngay bây giờ.