Dầu thô có thoát ra khỏi phạm vi của nó không? - Orbex


OrbexGiá dầu đã cố gắng thu thập một số động lực tăng vào thứ Tư. Giá đã tăng hơn 3% trong ngày khi dầu thô WTI cuối cùng vượt qua ngưỡng 42.00. Mức tăng này diễn ra trong bối cảnh báo cáo hàng tồn kho của hàng hóa này bị diều hâu. Tuy nhiên, những nghi ngờ vẫn còn đặc biệt là về nhu cầu đối với hàng hóa trong bối cảnh hiện tại. Hiện tại, tay cầm 42.00 có thể được kiểm tra để hỗ trợ. Điều này có khả năng xác nhận giá dầu tăng thêm. Mục tiêu chính tiếp theo đối với dầu thô sẽ là mức xử lý $ 50,00 có thể được kiểm tra nếu động lực được duy trì. Kiểm tra chiến lược của bạn về cách giá dầu sẽ tăng - Mở tài khoản Orbex của bạn ngay bây giờ