Giao dịch GBPUSD trên mức 1.3122 - Orbex


OrbexĐồng bảng Anh đã tìm cách phục hồi sau đợt suy yếu ngắn hạn. Giá đảo chiều giảm xung quanh đường xu hướng để đẩy trở lại cao hơn. Với mức 1.3122 hiện đang được thử nghiệm, nhiều khả năng sẽ tăng thêm. Tuy nhiên, bộ dao động Stochastics cho thấy điểm yếu có thể xảy ra trong những mức tăng này. Do đó, nếu giá giảm xuống dưới mức 1.3122, chúng tôi có thể hy vọng GBPUSD có khả năng phá vỡ thấp hơn. Hiện tại, hỗ trợ ban đầu được nhìn thấy ở mức thấp nhất gần đây là 1,2986. Kiểm tra chiến lược của bạn về cách GBP sẽ giá vé! Mở Tài khoản Orbex của bạn và bắt đầu giao dịch ngay bây giờ.