Phân tích sóng WTI - ngày 05 tháng 8 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• WTI đã phá vỡ ngưỡng kháng cự chính 41,80

• Có khả năng tăng lên 48,50

WTI hôm nay đã phá vỡ ngưỡng kháng cự chính 41,80 (ranh giới trên của khoảng cách giảm sâu từ tháng 3 và mức giá đã đảo ngược giá từ giữa tháng 6).

Việc phá vỡ ngưỡng kháng cự 41,80 sẽ đẩy nhanh làn sóng xung ngắn hạn tích cực 5 trong số (C) -wave từ tháng 6.

WTI có khả năng tăng cao hơn nữa đối với mức kháng cự tiếp theo 48,50 (đỉnh điều chỉnh nhỏ trước đây từ đầu tháng 3).