Phân tích sóng EURAUD - ngày 05 tháng 8 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• EURAUD rơi vào bên trong sóng xung 3

• Có khả năng giảm xuống 1,6325

EURAUD gần đây đã đảo ngược khỏi ngưỡng kháng cự quan trọng cấp 1.6540 (mức cao hàng tháng từ tháng 6, mức hỗ trợ mạnh mẽ trước đó từ tháng 4 và tháng 5) - đứng gần Dải bollinger hàng ngày.

Sự đảo chiều đi xuống từ mức kháng cự 1.6540 bắt đầu sóng xung 3 ngắn hạn tích cực.

EURAUD có thể sẽ giảm hơn nữa về mức hỗ trợ tiếp theo 1.6325 (mức điều chỉnh nhỏ trước đây từ cuối tháng 6).