Phân tích sóng USDCAD - 05 tháng 8 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• USDCAD đã phá vỡ mức hỗ trợ mạnh 1.3320

• Có khả năng giảm xuống mức 1.3200

USDCAD gần đây đã phá vỡ dưới mức hỗ trợ mạnh 1.3320 (mức thấp hàng tháng trước từ tháng 6, mức kháng cự nhiều tháng mạnh mẽ trước đây từ tháng 8 đến cuối năm 2019).

Sự bứt phá của mức hỗ trợ 1.3320 sẽ đẩy nhanh làn sóng thúc đẩy trung hạn hoạt động C của Hiệu chỉnh ABC (2) từ tháng 3.

USDCAD có thể sẽ giảm thêm về mức hỗ trợ tiếp theo 1.3200 (mức thấp hàng tháng từ tháng 2 và mục tiêu hoàn thành sóng hoạt động (ii)).