Phân tích sóng AUDJPY - ngày 5 tháng 8 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• AUDJPY đảo ngược từ mức hỗ trợ chính 75,00

• Có khả năng tăng lên 76,70

AUDJPY gần đây đã đảo ngược từ khóa mức hỗ trợ 75,00 (mức kháng cự mạnh trước đây, đã đảo ngược giá vào giữa tháng 6 và cũng vào đầu tháng 7 - như có thể thấy bên dưới).

Sự đảo chiều tăng từ mức hỗ trợ 75.00 tiếp tục rõ ràng xu hướng tăng nhiều tháng trong đó cặp tiền đã di chuyển kể từ tháng 3.

AUDJPY có khả năng tăng cao hơn nữa về mức kháng cự tiếp theo 76,70 (đỉnh của các sóng A và (2) trước đó.