Tìm kiếm sự hỗ trợ của GBPUSD ngoài đường xu hướng - Orbex


OrbexGBPUSD đang giao dịch một chút từ mức kháng cự 1.3122. Sự suy giảm khỏi mức này cho thấy giá tìm thấy sự hỗ trợ từ đường xu hướng tăng. Nếu mức này giữ và chúng ta thấy sự phục hồi, thì chúng ta có thể mong đợi một mức tăng cao hơn. Sau khi đóng cửa trên mức 1.3122, GBPUSD sẽ cần phải đăng các mức cao mới để tiếp tục duy trì thời điểm tăng giá. Trên mức này, khu vực giá có thể một lần nữa được kiểm tra hỗ trợ. Tuy nhiên, hiện tại, với giao dịch GBPUSD dưới mức 1.3122, có nguy cơ giá sẽ giảm thêm. Kiểm tra chiến lược của bạn về cách GBP sẽ giá vé! Mở Tài khoản Orbex của bạn và bắt đầu giao dịch ngay bây giờ.