Phân tích sóng GBPCAD - 04 tháng 8 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• GBPCAD đảo ngược từ mức kháng cự 1.7690

• Có khả năng giảm xuống 1.7300

GBPCAD gần đây đã đảo ngược với Chụp hàng ngày Ngôi sao từ mức kháng cự mạnh 1.7690 (mức cao hàng tháng từ tháng 5) - đứng cao hơn dải bollinger hàng ngày.

Sự đảo chiều đi xuống từ mức kháng cự 1.7690 bắt đầu sóng điều chỉnh ngắn hạn tích cực (iv).

GBPCAD có khả năng giảm hơn nữa về mức hỗ trợ tiếp theo 1.7300 (giá có thể để hoàn thành hiệu chỉnh hoạt động (iv)).