Phân tích sóng GBPAUD - 04 tháng 8 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• GBPAUD bị đảo ngược từ mức kháng cự 1.8400

• Có khả năng giảm xuống mức 1.8060

GBPAUD gần đây đã đảo xuống từ mức kháng cự 1,8400 (mức cao hàng tháng từ tháng 6) - đứng gần Dải bollinger hàng ngày.

Vùng kháng cự gần mức kháng cự 1.8400 đã được củng cố nhờ hiệu chỉnh Fibre 38,2% của sóng xung kéo dài trước đó từ đầu tháng 5 .

GBPAUD có thể sẽ giảm hơn nữa về mức hỗ trợ tiếp theo 1.8060 (đỉnh sóng cũ (b) từ cuối tháng 6).