Sterling thua tay cầm 1.3100 - Orbex


OrbexĐồng bảng Anh đang giao dịch yếu hơn vào thứ Hai. Điều này xuất hiện ngay sau ngày thứ Sáu tuần trước, GBPUSD đã tăng trên mức 1.3122. Một nến giảm giá mạnh trên cơ sở trong ngày đã thấy giá kéo xuống thấp hơn. Tuy nhiên, chúng ta thấy một sự đảo ngược đang diễn ra, ngay phía trên đường xu hướng chính. Chúng tôi có thể hy vọng giá sẽ quay trở lại đường xu hướng này trong thời gian tới. Chừng nào giá vẫn ổn định trên đường xu hướng tăng, GBPUSD sẽ kiểm tra lại mức 1.3122 một lần nữa. Nếu hành động giá không vượt qua được mức này, thì chúng ta có thể thấy sự điều chỉnh có thể thấp hơn. Khu vực hỗ trợ chính tiếp theo là khoảng 1.2813. Kiểm tra chiến lược của bạn về cách GBP sẽ giá vé! Mở Tài khoản Orbex của bạn và bắt đầu giao dịch ngay bây giờ.