Phân tích sóng khí tự nhiên - 03 tháng 8 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• Khu vực kháng khí tự nhiên bị phá vỡ

• Có khả năng tăng lên 2.050

Khí tự nhiên gần đây đã phá vỡ vùng kháng cự nằm giữa mức kháng cự 1.917 (đỉnh gấp đôi hàng tháng từ tháng 6) và mức điều chỉnh Fibre 61,8% của xung lực giảm giá trước đó từ tháng 5.

Sự bứt phá của vùng kháng cự này đã đẩy nhanh sóng xung ngắn hạn tích cực (c ).

Khí tự nhiên dự kiến ​​sẽ tăng thêm về mức kháng cự tiếp theo 2.050 (giá mục tiêu để hoàn thành sóng xung kích hoạt (c)). Ngoài ra - giá có thể kiểm tra lại hỗ trợ tại 1.917.