Phân tích sóng bông - 03 tháng 8 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• Bông bị đứt kênh hàng ngày

• Có khả năng tăng lên 64,60

Bông gần đây đã phá vỡ đường xu hướng kháng cự của hẹp kênh giảm hàng ngày từ đầu tháng 7 (bao gồm hầu hết các sóng xung ngắn hạn trước đó (i))

Việc phá vỡ kênh xuống này tiếp tục sóng điều chỉnh ngắn hạn tích cực (ii) từ cuối tháng 7.

Bông dự kiến ​​sẽ tăng hơn nữa về mức kháng cự tiếp theo 64,60 (giá mục tiêu để hoàn thành sóng điều chỉnh tích cực (ii)).