Phân tích sóng EURCAD - 03 tháng 8 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• EURCAD bị đảo ngược từ mức kháng cự chính 1.5975

• Có khả năng giảm xuống 1.5655

EURCAD gần đây đã đảo ngược chính xác từ mức kháng cự chính 1.5975 (đã dừng xu hướng tăng mạnh vào giữa tháng 3, như có thể thấy bên dưới). Vùng kháng cự gần ngưỡng kháng cự 1.5975 đã được củng cố bởi Dải bollinger hàng ngày phía trên.

Sự đảo ngược xuống từ mức kháng cự 1.5975 đã tạo ra mô hình đảo ngược nến hàng ngày của Nhật Bản Dark Cloud Cover.

EURCAD dự kiến ​​sẽ giảm hơn nữa về mức hỗ trợ tiếp theo 1.5655 (mức cao hàng tháng trước từ cuối tháng 3).