XAUUSD Ổn định trên 1950 - Orbex


OrbexSự phục hồi của vàng đang tạm dừng vì hành động giá hầu như không thể đạt được bất kỳ mức cao mới nào. Khu vực giá năm 1981 đang chứng tỏ khó có thể vi phạm cho đà tăng trưởng. Mặc dù vậy, một đột phá trên mức này có thể thấy giá vàng dễ dàng đạt đến mức 2000 chính. Việc hợp nhất, tuy nhiên, mở ra nguy cơ giảm giá vàng. Một đóng cửa dưới năm 1950 có thể thấy một sự điều chỉnh thấp hơn. Mức quan trọng tiếp theo sẽ là vùng giá 1900, tiếp theo là tay cầm 1850 tiếp theo. Cao thấp trong Stochatics cũng là một điều cần lưu ý. Kiểm tra chiến lược của bạn về cách vàng sẽ tăng giá với Orbex - Mở tài khoản của bạn ngay bây giờ.