WTI Dầu thô Pares mất nhưng trông có vẻ yếu hơn - Orbex


OrbexGiá dầu đã giảm được một số khoản lỗ từ ngày hôm trước vào thứ Sáu. Nhưng hành động giá đóng cửa phần nào bằng phẳng vào phiên Thứ Sáu. Việc phá vỡ đường xu hướng có thể gợi ý một sự suy giảm có thể xảy ra hơn nữa trong thời gian tới. Giá bật ra khỏi vùng hỗ trợ gần mức 39,00 để kiểm tra lại đường xu hướng từ bên dưới. Nếu giá không di chuyển trên tay cầm 41,00, thì chúng ta có thể thấy khả năng di chuyển thấp hơn dưới mức 39,00. Vùng hỗ trợ chính nằm gần mức 37,50 - 38,00 có thể được kiểm tra nếu đà giảm giá tăng. Kiểm tra chiến lược của bạn về cách giá dầu sẽ tăng - Mở tài khoản quỹ của bạn ngay bây giờ