Phân tích sóng EURJPY - 31 tháng 7 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• EURJPY đã phá vỡ ngưỡng kháng cự chính 124.30

• Có khả năng tăng lên mức 126,00

EURJPY hôm nay đã phá vỡ mức kháng cự chính 124.30 (đã dừng các sóng trước (A) và (i) - như có thể thấy từ biểu đồ EURJPY hàng ngày bên dưới.

Việc phá vỡ ngưỡng kháng cự 124.30 sẽ đẩy nhanh sóng xung ngắn hạn tích cực 3 - thuộc về sóng xung trung hạn (C).

EURJPY dự kiến ​​sẽ tăng hơn nữa về mức kháng cự tiếp theo 126.00 (giá mục tiêu để hoàn thành sóng xung 3 hoạt động).