Phân tích sóng CADJPY - ngày 31 tháng 7 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• CADJPY đảo ngược từ vùng hỗ trợ

• Có khả năng tăng lên 79,60

CADJPY gần đây đã đảo ngược từ vùng hỗ trợ nằm giữa mức hỗ trợ quan trọng 78,00 (đã đảo ngược giá từ cuối tháng 5) và mức thoái lui Fib lui 50% của xung lực tăng mạnh trước đó (c).

Vùng hỗ trợ này được củng cố thêm bởi Dải bollinger hàng ngày thấp hơn.

CADJPY có khả năng tăng hơn nữa về mức kháng cự tiếp theo 79,60 (đã đảo ngược giá từ giữa tháng 6).