Phân tích sóng Altria - 31 tháng 7 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


IDIA81298

• Altria đảo ngược khỏi vùng kháng cự

• Có khả năng giảm xuống 40.30

Altria gần đây đảo ngược mạnh từ vùng kháng cự Nằm giữa mức kháng cự 42,90 (mức cao hàng tháng từ tháng 6), Dải bollinger hàng ngày trên và mức điều chỉnh Fibre 61,8% của lực đẩy giá mạnh trước đó từ tháng 1.

Sự đảo chiều đi xuống từ vùng kháng cự này đã bắt đầu trung gian hoạt động Sóng xung (3). kích thước hình ảnh wp-block-lớn ">