GBP / USD: Phân tích và dự báo sóng Elliott cho 31/07/2020 - 07/08/2020 - LiteForex


LiteForex


GBP /USD vẫn có khả năng tăng trưởng. Điểm mấu chốt ước tính ở mức 1,2950. > Kịch bản thay thế: đột phá và hợp nhất dưới mức 1.2950 sẽ cho phép cặp tiếp tục giảm xuống mức 1.2837 1.2641.

Phân tích: Có lẽ sóng thứ ba ở mức độ lớn hơn (3) tiếp tục phát triển trên khung thời gian hàng ngày, với sóng 3 của (3) hình thành bên trong. Làn sóng thứ ba có độ nhỏ hơn iii của 3 trong số (3) đang hình thành trên khung thời gian H4. Sóng (iii) của 3 trong số 3 có lẽ tiếp tục phát triển trên khung thời gian H1, với sóng iii của (iii) được hình thành bên trong. Nếu giả định là chính xác, cặp tiền sẽ tiếp tục tăng lên các mức 1.3285 1.3515 sau khi hiệu chỉnh cục bộ iv của (iii) đã hình thành. Mức 1.2950 rất quan trọng trong kịch bản này vì đột phá sẽ cho phép cặp tiếp tục giảm xuống mức 1.2837 1.2641.