EUR / USD: Phân tích và dự báo sóng Elliott cho 31/07/2020 - 07/08/2020 - LiteForex


LiteForex


EUR /USD vẫn có khả năng tăng trưởng. Điểm mấu chốt ước tính ở mức 1.1734.

Kịch bản chính: xem xét các vị trí dài từ các hiệu chỉnh trên mức 1.1734 với mục tiêu là 1.2000 1.2200.

Kịch bản thay thế: đột phá và hợp nhất dưới mức 1.1734 sẽ cho phép cặp tiếp tục giảm xuống mức 1.1584 1.1512.

Phân tích: Một sự điều chỉnh giảm dần ở mức độ lớn hơn có lẽ đã hoàn thành phát triển trên khung thời gian hàng ngày dưới dạng sóng (2) và sóng thứ ba (3) bắt đầu phát triển. Trên khung thời gian H4, sóng 1 xu hướng ngược đầu tiên của (3) đang hình thành, với sóng iii của 1 tiếp tục hình thành bên trong. Rõ ràng, làn sóng thứ ba ở mức độ nhỏ hơn iii của (v) của iii sắp hoàn thành trên khung thời gian H1. Nếu giả định này là chính xác, cặp tiền sẽ tiếp tục tăng lên 1.2000 1.2200 sau khi hiệu chỉnh cục bộ iv của (v) của iii kết thúc. Mức 1.1734 là rất quan trọng trong kịch bản này. Sự đột phá của nó sẽ cho phép cặp tiếp tục giảm xuống mức 1.1584 1.1512.