USD / CHF: Phân tích và dự báo sóng Elliott cho 31/07/2020 - 07/08/2020 - LiteForex


LiteForex


USD /CHF vẫn có khả năng giảm. Điểm mấu chốt ước tính ở mức 0,9212.

Kịch bản chính: Xem xét các vị trí ngắn từ các hiệu chỉnh dưới mức 0,9212 với mục tiêu 0,8950 0,8800.

Kịch bản thay thế: đột phá và hợp nhất trên mức 0,9212 sẽ cho phép cặp tiếp tục tăng lên mức 0,9 310 0,9466.

Phân tích: Làn sóng thứ ba giảm dần ở mức độ lớn hơn (3) có lẽ tiếp tục phát triển trên khung thời gian hàng ngày, với sóng 1 của (3) hình thành bên trong. Trên khung thời gian H4, sóng v của 1 đang hình thành, với sóng (iii) của v tiếp tục hình thành bên trong. Rõ ràng, sóng v của (iii) tiếp tục phát triển trên khung thời gian H1. Nếu giả định này là chính xác, cặp tiền sẽ tiếp tục giảm xuống 0,8950 0,8800 sau khi hiệu chỉnh cục bộ đã hình thành. Mức 0,9212 là rất quan trọng trong kịch bản này. Sự đột phá của nó sẽ cho phép cặp tiếp tục tăng lên mức 0,9 310 0,9466.