USD / CAD: Phân tích và dự báo sóng Elliott cho 31/07/2020 - 07/08/2020 - LiteForex


LiteForex


USD /CAD vẫn có khả năng giảm. Điểm mấu chốt ước tính ở mức 1.3525. tiếp tục tăng lên các mức 1.3645 1.3832.Phân tích: Một làn sóng điều chỉnh tăng dần ở mức độ lớn hơn (B) 4 có lẽ đã kết thúc phát triển trên khung thời gian hàng ngày và sóng (C) của 4 bắt đầu hình thành. Sóng 1 đầu tiên của (C) đang phát triển trên khung thời gian H4, với sóng v là 1 hình thành bên trong. Rõ ràng, sóng thứ ba ở mức độ nhỏ hơn (iii) của v đã hình thành trên khung thời gian 1 giờ và một sự điều chỉnh cục bộ đang phát triển dưới dạng sóng (iv) của v. Nếu giả định là đúng, cặp sẽ tiếp tục giảm xuống mức 1.3250 1.3100 sau khi hiệu chỉnh. Mức 1.3525 rất quan trọng trong kịch bản này vì đột phá sẽ cho phép cặp tiếp tục tăng lên mức 1.3645 1.3832.