Phân tích sóng GBPAUD - 30 tháng 7 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• GBPAUD đã phá vỡ vùng kháng cự

• Có khả năng tăng lên 1.8450

GBPAUD gần đây đã phá vỡ vùng kháng cự nằm giữa mức kháng cự 1.8160, đường xu hướng kháng cự của kênh giảm hàng ngày từ đầu tháng 6 và mức điều chỉnh Fibre 50% của sóng ABC 2 trước đó từ tháng 5.

Việc phá vỡ vùng kháng cự này đã tăng tốc hoạt động điều chỉnh ngắn hạn (ii).

GBPAUD có thể sẽ tăng thêm về mức kháng cự tiếp theo 1.8450 (đỉnh của sự điều chỉnh ngắn hạn 4 trước đó từ giữa tháng 6).