Phân tích sóng GBPCAD - 30 tháng 7 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• GBPCAD tăng trong sóng xung 3

• Có khả năng tăng lên 1.7700

GBPCAD tiếp tục tăng trong sóng xung 3 tăng tốc - trước đây đã phá vỡ vùng kháng cự nằm giữa mức kháng cự 1,7200 và hiệu chỉnh Fibre 50% của sóng ABC 2 trước đó từ tháng 5.

Sóng xung 3 hoạt động thuộc về đa -tháng tăng xung (C) hàng tháng từ giữa tháng ba. .