Phân tích sóng ConocoPhillips - 30 tháng 7 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• ConocoPhillips đã phá vỡ mức hỗ trợ chính 38,25

• Có khả năng giảm xuống 35,00

ConocoPhillips gần đây đã phá vỡ vùng hỗ trợ nằm giữa mức hỗ trợ chính 38,25 (đã đảo ngược giá từ tháng 5) và mức thoái lui Fib lui 38,2% của sóng B mạnh từ tháng 3.

Sự bứt phá của mức hỗ trợ 38,25 tiếp tục các sóng xung tích cực (iii) và C.

ConocoPhillips có khả năng giảm hơn nữa về mức hỗ trợ tiếp theo 35,00 (giá mục tiêu để hoàn thành sóng xung tích cực (iii)) .