Vàng kéo trở lại sau khi không đẩy cao hơn - Orbex


OrbexKim loại quý đang trông yếu hơn sau hành động giá từ thứ Tư. Một mức cao trong ngày gần 1980.71 đã thấy giá rút lui. Điều này cũng đã hình thành một mô hình đỉnh đôi gần đầu cuối của cuộc biểu tình. Nhưng hỗ trợ thấp hơn là ở cấp 1906. Nếu mức này phá vỡ, thì giá vàng có thể đang tìm kiếm một sự điều chỉnh sâu hơn. Mô hình hai đầu cung cấp một nhược điểm tối thiểu đối với mức 1850, nơi chúng tôi đang mong đợi giá để thiết lập hỗ trợ. Tuy nhiên, với đà tăng hiện tại, giá vàng có thể tiếp tục tăng trở lại nếu chúng ta thấy sự phục hồi mạnh mẽ khỏi mức hiện tại. Kiểm tra chiến lược của bạn về cách vàng sẽ tăng giá với Orbex - Mở tài khoản của bạn ngay bây giờ.