Dầu thô WTI tiếp tục trôi - Orbex


OrbexGiá dầu vẫn nằm trong phạm vi 41,00 và 42,00 vào thứ Tư. Giá nhanh chóng giảm trở lại mức 41,00 trước khi tăng nhẹ lên mức tăng. Việc hợp nhất, hiện đã hơn một tuần, có thể báo hiệu một sự bứt phá có thể xảy ra trong thời gian tới. Sự thiên vị được trộn lẫn trong thời điểm này nhưng với thử nghiệm lặp lại 41,00, chúng ta có thể thấy giá dầu đang giảm xuống. Đóng cửa dưới 41,00 sẽ gửi giá để kiểm tra khu vực hỗ trợ thấp hơn tiếp theo gần khu vực 37,50 - 38,00. Trên các biểu đồ ngắn hạn, chúng ta cũng thấy mô hình tam giác giảm dần đang nổi lên. Điều này có khả năng sẽ xác nhận rằng giá dầu có thể đang tìm cách điều chỉnh trong thời gian tới. Kiểm tra chiến lược của bạn về cách giá dầu sẽ tăng - Mở tài khoản quỹ của bạn ngay bây giờ