Phân tích sóng Starbucks - 29 tháng 7 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• Starbucks đã phá vỡ vùng kháng cự

• Có khả năng tăng lên 80,00

Starbucks gần đây đã phá vỡ vùng kháng cự nằm giữa mức kháng cự 77,50 và mức điều chỉnh Fibre 50% của xung lực đi xuống (1).

Sự bứt phá của vùng kháng cự này tiếp tục điều chỉnh ABC trung hạn hoạt động (2) từ cuối tháng 6 .

Starbucks có thể sẽ tăng thêm về mức kháng cự vòng tiếp theo 80,00 (giá mục tiêu để hoàn thành hiệu chỉnh ABC hoạt động (2)).