Phân tích sóng Palladi - 29 tháng 7 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• Palladi đảo ngược từ mức kháng cự 2365,00

• Có khả năng giảm xuống 2160,00

Palladi gần đây đã đảo ngược từ Mức kháng cự chính 2365,00 (đỉnh cũ của sóng xung lực mạnh (1) từ tháng 3).

Giá dự kiến ​​sẽ hình thành mô hình đảo chiều nến Nhật Bản hàng ngày Star Star Doji - nếu Palladi đóng cửa hôm nay gần mức hiện tại .

Palladi có khả năng giảm hơn nữa về mức hỗ trợ tiếp theo 2160,00 (mức cao hàng tháng từ tháng 5).