Phân tích sóng GBPCHF - 29 tháng 7 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• GBPCHF di chuyển trong phạm vi giá đi ngang

• Có khả năng sửa thành 1.1750

GBPCHF gần đây đã đảo ngược từ mức hỗ trợ 1.1750 (ranh giới dưới của phạm vi giá ngang hẹp - bên trong đó cặp đã giao dịch từ đầu tháng 7, như có thể thấy bên dưới).

GBPCHF hiện đang giao dịch gần với ngưỡng kháng cự 1.1940 (trên ranh giới của phạm vi giá này). Ngoài ra, cặp sẽ kiểm tra lại mức hỗ trợ 1.1750.