Giá vàng giảm từ mức cao nhất mọi thời đại - Orbex


OrbexKim loại quý đã tăng lên mức cao của năm 1975 trước khi rút lui. Hành động giá vẫn tăng mặc dù tốc độ tăng tương đối im lặng so với vài ngày qua. Hiện tại, hỗ trợ ở mức 1931. Nếu giá phá vỡ dưới khu vực này, chúng ta có thể mong đợi một sự điều chỉnh lớn hơn sẽ diễn ra. Tuy nhiên, do vàng hiện đang được mua giảm giá, chúng ta có thể thấy sự phục hồi cao hơn. Tuy nhiên, sự biến động sẽ bắt đầu trong cuộc họp FOMC hôm nay. Điều này sẽ có khả năng thiết lập phạm vi ngắn hạn tại chỗ cho kim loại quý. Kiểm tra chiến lược của bạn về cách vàng sẽ tăng giá với Orbex - Mở tài khoản của bạn ngay bây giờ.