Phân tích sóng ngô - 28 tháng 7 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• Ngô đã phá vỡ mức hỗ trợ 322,50

• Có khả năng giảm xuống mức 313,40

Ngô gần đây đã phá vỡ mức hỗ trợ chính 322,50 ( mức thấp của Sao mai trước đó từ giữa tháng 7, mức sóng thấp (i)).

Sự phá vỡ của mức hỗ trợ 322,50 trùng với sự phá vỡ của kênh tăng hàng ngày từ tháng 4 và mức Fibre 61,8% hiệu chỉnh 4.

Ngô có khả năng giảm hơn nữa trong các xung lực tích cực 5 và (iii) về mức hỗ trợ tiếp theo 313,40 (mức thấp hàng tháng từ tháng 6).