Phân tích sóng GBPNZD - 28 tháng 7 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• GBPNZD đảo ngược từ mức hỗ trợ 1.9000

• Có khả năng tăng lên 1.945

GBPNZD gần đây đảo ngược mạnh mẽ từ khóa Mức hỗ trợ nhiều tháng 1.9000 (đã đảo ngược cặp từ tháng 9 năm 2019, như có thể thấy bên dưới). /p>

Do tâm lý đồng đô la New Zealand giảm mạnh được thấy hôm nay GBPNZD có khả năng tăng cao hơn nữa đối với mức kháng cự tiếp theo 1.945 (đỉnh của sự điều chỉnh ngắn hạn trước đó (ii) từ tháng 6).