Phân tích sóng EURJPY - 28 tháng 7 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• EURJPY đảo ngược từ mức kháng cự 124,30

• Có khả năng giảm xuống mức 124,30

EURJPY gần đây đã đảo ngược từ mức kháng cự 124.30 (đã dừng hiệu chỉnh trước đó (A) vào đầu tháng 7) - đứng trên dải bollinger hàng ngày phía trên.

Sự đảo chiều đi xuống từ mức kháng cự 124.30 bắt đầu điều chỉnh ngắn hạn tích cực 4 . lớn ">